กิจกรรท ครั้งที่ 8 Data Analysis Skills ทักษะการเก็บข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ วันที่ 3 ต.ค. 2566