กิจกรรม ครั้งที่ 7 Data Visualization การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการนาเสนอให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น วันที่ 3 ต.ค. 2566 เวลา 14.00-15.00 น.