กิจกรรม ครั้งที่ 8 PDPA และ หลักการ Information Security วันที่ 4 ต.ค. 2566 เวลา 14.00-15.00 น.