กิจกรรม ครั้งที่ 7 เรื่องที่ควรรู้ เกี่ยวกับอาชีพวิศวกร วันที่ 3 ต.ค. 2566

ลิงก์สำหรับการเข้าห้องเรียน

Link สำหรับผู้เรียน (Leanner)

Link สำหรับผู้เข้าร่วม (Guest)

หมายเหตุ : Link Guest จะไม่สามารถ Check-in เก็บคะแนนหลังอบรมได้